JP ROOMS > Column november 2016

 

CONTACT MET OVERLEDENEN? ONZIN OF REALITEIT?

 

 

Voor wie Derek Ogilvie niet kent, hij is naar eigen zeggen een medium, mentalist en babyfluisteraar uit Paisley, Schotland. Hij doet liveshows in Europa en treedt regelmatig op bij verschillende televisiestations. Ter gelegenheid van zo een liveshow beweert hij contact te leggen met overledenen en geeft hun boodschappen en adviezen door aan de betrokken aanwezige toeschouwers die met de betreurden een vriendschaps-, liefdes- of familiale band hebben gehad.

Soms zijn bepaalde details verbluffend - en voor sommigen beangstigend – correct en precies. Andere messages blijken dan weer niet te kloppen of worden door de betrokkenen niet, of niet meteen, (h)erkend.

Hoe de man te werk gaat is steeds stereotiep: hij legt contact met aanwezige entiteiten die hem meteen bepaalde precieze details doorgeven met betrekking tot welbepaalde personen onder de toeschouwers. Met deze gegevens gaat hij vervolgens op zoek in het aanwezige publiek naar individuen die de details (voornaam, koosnaam, doodsoorzaak, specifieke gezondheidsklachten doorgemaakt in het leven etc.) herkennen. Soms gaat het zelfs over specifieke onbenullige materiële details over wat waar staat of vroeger stond in een woning. Wanneer een toeschouwer dit herkent steekt deze zoals voordien afgesproken beide handen in de lucht en Derek treedt met de betrokkene in conversatie. Daarbij worden details en specifieke gegevens vermeld welke enkel de betrokkene kan weten en bevestigen. Regelmatig gebeurt het dat dit niet zo meteen herkenbaar is voor de persoon in kwestie. Hierbij zitten alle andere, terecht kritische, toeschouwers als ramptoeristen te wachten tot Ogilvie heel ostentatief voor het oog van iedereen onderuit gaat, door het totaal niet kloppen van zijn van de overledene ‘doorgekregen’ gegevens. Uiteindelijk kunnen ze besluiten: “Zie je wel dat het een bedrieger is”, “Zie je wel dat het allemaal niet klopt” en “Zie je wel dat dit allemaal onzin is”.

De realiteit is echter dat de betrokkene soms in eerste instantie de details niet (h)erkent, maar heel vaak wat later door eventueel verder onthulde details met verbazing en ongeloof moeten bevestigen dat de onthulde beweringen wel degelijk kloppen. Het gebeurt zelfs dat iemand zelfs toegeeft de details zich pas te herinneren dankzij het ophalen er van.

Alle critici verdenken Ogilvie, of zijn team, er van van bepaalde individuen in het publiek heel veel informatie te hebben opgehaald als voorbereidings-werk. Een goed geoliede sluwe bedrogmachine dus. Best mogelijk.

Maar dan blijft nog de vraag hoe het kan dat Derek Ogilvie op die bewuste avond bepaalde gegevens kenbaar maakt, welke reeds geruime tijd tot het verleden behoren en dus niet onmiddellijk door de betrokkene wordt herkend. Zo gaf hij op een bepaald moment tijdens één van zijn ‘shows’ de beschrijving van het kamerinterieur van een huis dat reeds decennia is gesloopt en waar de betrokkene als kind zou zijn groot gebracht. Deze laatste herinnerde zich helemaal niets van de precies beschreven details en antwoordde dus dat het verhaal niet klopt. Ogilvie liet toen alles even los en had ondertussen contact met een andere entiteit, en het gebeuren ging verder in dezelfde sfeer. Een kwartiertje later stak de eerder ‘ontkennende’ toeschouwer zijn hand op om even aan de microfoon en dus aan het woord te komen. Hij had immers intussentijd ‘in het geniep’ telefonisch contact gehad met een ver familielid die de bewering van Ogilvie tot ontsteltenis van de betrokkene had bevestigd. De betrokken persoon was in die lang vervlogen tijd immers nog een kind en wist dit niet meer!

 

Realiteit of onzin? Dat laat ik graag wijselijk in het midden, en aan elk individu om uit te maken. Feit is dat er op zijn minst sprake is van vaak bizarre situaties en dat veel mensen zich optrekken aan en soelaas vinden in het geloof inderdaad contact te hebben gehad met een overleden dierbare. Niet zelden omdat ze niet bevredigend afscheid hebben kunnen nemen omwille van de plotse dood van deze laatste. Ook vaak omdat ze het gevoel hebben dit “levenshoofdstuk” niet te kunnen afsluiten. Een reading met Ogilvie heeft voor meerdere onder hen op dit vlak rust gebracht. Dit alleen kan je de man al meegeven.

Indien het echt bestaat beschikt de man over een doorgedreven talent, waar we eigenlijk allemaal over beschikken maar dat bij de meesten onder ons niet zo erg sterk is ontwikkeld: “Heldervoelendheid”. Dit komt eigenlijk neer op een super ontwikkelde vorm van ‘intuïtie’. Wie heeft immers nog nooit een gevoel gehad dat iets zou kunnen gebeuren of plaatsvinden, en warempel enkele tijd later gebeurt dan ook werkelijk. Hoe vaak hoor je niet: “Ik wist het!”, “Ik had er een voorgevoel van!”, “Ik voelde het aankomen”, en ga zo maar door. Op zich allemaal populaire en herkenbare situaties, maar wanneer deze net iets sterker zijn ontwikkeld spreekt men reeds van een gave of talent.

Zoals alle kwaliteiten en karaktereigenschappen is deze heldervoelendheid gekoppeld aan een specifiek Chakra. Het gaat hier om het Hartchakra, het Chakra of Energetisch transformatiecentrum waarmee je je verbindt met de omgeving, de ander, je sociale wereld, de realiteit, het leven, de nabije of zelfs verre toekomst of verleden, de natuur, je Zelf, alle levende wezens, maar ook alle ‘Energievelden’.

In het Oosterse denken is elk wezen een Energieveld dat in deze incarnatie beschikt over een welbepaald lichaam en een geest, waar het heel handig (soms wel eens onhandig) gebruik kan van maken, met als doel ‘ervaring’ op te doen.

Nu is het niet de bedoeling van dit column om hier de hele Boeddhistische filosofie te gaan uitleggen en evenmin om een standpunt te gaan innemen met betrekking tot deze theorie, maar wanneer iemand komt te overlijden heeft men filosofische overtuiging dat enkel het lichaam en de geest er mee ophouden te bestaan terwijl het Energieveld (ook Ziel genoemd) nooit ophoudt te bestaan. Het is de energetische Bron of Kern van het wezen, de generator van het ‘voedsellichaam’ (het lichaam van vlees en bloed dat afhankelijk is van voeding om in leven te blijven).

Dergelijk Energieveld heeft bij een overledene dus geen voertuig meer en is dus niet langer waarneembaar…….. tenzij wanneer je zoals hiervoor beschreven dermate begaafd bent in je ‘verbindingskwaliteiten’ met alle omgevende energie, met andere woorden met een superontwikkeld Hartchakra bent begenadigd. Hierdoor zou je dus ook kunnen ‘communiceren’ met de Energievelden van hen die niet meer fysiek aanwezig zijn.

Dit zou het hele gebeuren van een zogenaamde reading kunnen verklaren, maar is uiteraard niet te bewijzen. De vraag rijst dan natuurlijk meteen op of je überhaupt alles moet kunnen bewijzen. Er zullen in het leven en in de wereld altijd gebeurtenissen en fenomenen voorkomen welke nooit kunnen worden bewezen.

Maar wie heeft daar last van? Behalve degenen die heel hard roepen dat readings bedrog zijn en mensen zoals Ogilvie bedriegers en enkel lucratief gerichte opportunisten, dat dergelijke toestanden niet wetenschappelijk zijn (uiteraard niet!) etcetera, zijn er weinig wezentjes die zich hieraan storen.

 

Het zal diegenen, die na een “reading met een dierbare overledene” eindelijk gemoedsrust hebben gevonden, worst wezen dat dit niet berust op wetenschap! Daar waar de wetenschap, de pharmaceutische industrie met onder meer zijn antidepressiva en diverse psychopharmaca op dit vlak zelfs grandioos hebben gefaald!

Dagelijks zijn we er in onze praktijk voor Energetische Geneeskunst getuige van hoe emotionele blokkades het (zelf)genezend vermogen van het organisme kunnen blokkeren. Niet zelden vinden deze emotionele therapeutische hindernissen hun oorsprong in het traumatiserende overlijden van een dierbare. Uit het gesprek met de nog steeds rouwende patient blijkt dan vaak dat de enige ‘therapievorm’ welke deze ooit heeft gekregen bestond uit antidepressiva. Nu werken acupunctuur en andere energetische interventies heel doeltreffend in het opzoeken en deblokkeren van zulke emotionele trauma’s, vandaar het bezoek van de patient aan de praktijk. Maar wanneer zij, die de weg niet kennen of niet willen vinden naar de Energetische aanpak, voor het dilemma staan tussen psycho-pharmaceutische medicatie en een readingsessie teneinde het opgeslagen verdriet te verwerken dan denk ik dat de keuze snel is gemaakt, wetenschappelijk of niet.

 

‘Lang Leve de readings’ dus?..........

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

  • Facebook Social Icon
    Enkel op afspraak
    T.+31 6 53 57 43 48
    email: iveg@iveg.eu

    Copyright IVEG comm.v.