Energetische geneeskunst

 

De Energetische Geneeskunst bestaat er in de blokkades in het zelfgenezend vermogen op te sporen en dat zelfhelend vermogen te herstellen door behandeling van de regelsystemen van lichaam en geest. De mens is immers meer dan een verzameling van cellen met een autonome functie en structuur, zoals men in het Westerse Cartesiaans denken beschouwd. Gezondheid hangt af van het evenwicht in de symbiotische relatie tussen fysiek, gevoel en verstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Energetische therapie is gebaseerd op de oude Chinese en Indiase tradities en is ontwikkeld o.a. door de betreurde Nederlandse arts   Dr. Ton van Gelder (1943-2005) die gedurende zijn praktijkervaring van vele tientallen jaren een eigen, zeer efficiënte mix heeft samengesteld van elementen uit deze Oosterse tradities (o.a. Acupunctuur), gecombineerd met homeopathie, natuurgeneeskunde en Westerse geneeskunde. Zijn visie op ziekte en gezondheid heeft hij uitgedragen door zijn gedachtegoed te onderwijzen aan vele artsen, fysiotherapeuten en andere zorg- en hulpverleners. Hij was de stichter van het Nederlandse IVEG waar hij de leiding had over een multidisciplinaire staf van artsen en therapeuten. Dit instituut was naast een consultatieve praktijk voor alternatieve geneeswijzen tevens een kenniscentrum dat tal van trainingen en cursussen organiseerde met als 'nobel' doel de mens te helpen, alsook het lijden in de wereld te verminderen. Deze Nederlandse organisatie is na zijn dood in 2005 opgehouden te bestaan. In 2007 is deze organisatie a.h.w. “herboren” in het Belgische IVEG onder leiding van J.P. Rooms een directe leerling van Dr. Ton van Gelder. 

 

De basis van de Energetische behandelmethode in de praktijk voor Energetische Geneeskunst van het IVEG is de, uit het oude China afkomstige, Acupunctuur (4000 jaar oud). In het traditionele Chinese denken heerst de opvatting dat alles in het universum uit energie

bestaat. Energie houdt ‘beweging’ in en dit laatste houdt op zijn beurt in dat dit met een bepaalde ‘frequentie‘  gebeurt. Men mag dus rustig stellen dat in het universum ‘alles beweegt’. Dit geldt voor alles wat deel uitmaakt van de natuur: bergen en rivieren, bomen en planten, mensen en dieren, het licht, de seizoenen, klimatologische aspecten etc. Alles beweegt met een bepaald specifiek trillingsgetal.

 

Dit oude Oosterse inzicht is dankzij de opkomst van de kwantumfysica eveneens in de Westerse wereld aanvaard. Het menselijk organisme is te beschouwen als een micro-universum met verschillende energetische subsystemen. Een "natuur in miniatuur" zeg maar. Net zoals onze aarde wordt doorstroomd door een netwerk van oceanen en zeeën, kanalen en stromen, rivieren en waterlopen, wordt het menselijk lichaam doorstroomd  door energie (ook wel Chi of Qi genaamd). De al dan niet vrije doorstroming, samen met een al dan niet goede productie van die energie, bepaalt ziekte of gezondheid.

 

Deze energieproductie geschiedt in interactieve ‘energievelden’ welke idealiter met elkaar in evenwicht zijn. Verschillende oorzaken kunnen de vrije doorstroming van de energie belemmeren. Deze geraakt dan geblokkeerd, gaat zich op één punt ophopen en geraakt elders uitgeput. Dit energetisch onevenwicht zal zich zowel  geestelijk , lichamelijk als functioneel kunnen gaan manifesteren met als gevolg bv.:

 • depressies en stemmingsafwijkingen

 • alle mogelijke pijnsymptomen

 • degeneratieve aandoeningen

 • slaapstoornissen

 • verzwakte sexuele libido

 • chronische vermoeidheid etc.........

 

Dit noemen we dan ziekte. Men dient echter te bedenken dat deze toestand slechts het gevolg is van geruime tot lange tijd van compenserende inspanningen van het organisme. In de Chinese Geneeskunst geldt de overtuiging: 

Men is niet ziek omdat men een ziekte heeft, maar men krijgt een ziekte omdat men ziek is……

 

Om de ziekte weg te krijgen moeten vooreerst de energieblokkades worden opgespoord en opgeheven en de uitgeputte energievelden worden gevoed.

 

In de praktijk voor Energetische Geneeskunst binnen het IVEG gebeurt dit via tal van causale en holistische “subtiele therapievormen", uitgevoerd door ervaren therapeuten met oog voor "het ganse plaatje”.

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

 • Facebook Social Icon
  Enkel op afspraak
  T.+31 6 53 57 43 48
  email: iveg@iveg.eu

  Copyright IVEG comm.v.