Chakra’s in de pathologie

 

De theorie van de chakra’ s sluit het beste aan bij het ideeëngoed van de Kundalini Yoga. Deze geeft een uitvoerige beschrijving van de chakra’s en hun functies zodanig dat disfunctie en de pathologische consequenties daarvan kunnen worden afgeleid. 

Men gaat uit van het paradigma dat de natuur, inclusief de mens, een product is van Universeel Bewustzijn. Dit is het Kosmisch Bewustzijn dat nog geen vorm en functie heeft aangenomen. Dit Collectief Bewustzijn transformeert zich in de veelvormige werkelijkheid en maakt alzo een overgang van ongedefinieerd naar gedefinieerd Bewustzijn. De chakra’s spelen daarbij een cruciale rol. Ze fungeren als transformatie-centra. Elk chakra is daarbij verantwoordelijk voor een specifiek deel van het lichaam als bouwwerk, alsook voor een deel van de lichaamsfuncties en psyche. 

Chakra’s zijn onlosmakelijk verbonden aan gedachten en overtuigingen waarmee de mens in het leven staat. Ze kunnen harmonisch zijn in hun zeer belangrijke transformerende functie, maar kunnen eveneens blokkeren of insufficiënt worden. Dit manifesteert zich altijd in functionele, organische en/of psychische klachten.

 

 

 

Chakra’s zijn te beschouwen als de motor achter de Yinorganen (de energie-organen welke rechtstreeks gekoppeld zijn aan emoties en op hun beurt dan weer de aanstuurmotor zijn van alle fysieke organen, weefsels en functies) en hebben een dus nog causalere betekenis dan deze laatsten. 

Kennis van de chakratheorie verdiept het inzicht in alle pathologieën en het toepassen van bepaalde eenvopudige principes kan hèt gereedschap zijn voor elkeen om gezond te blijven of zelfs om reeds bestaande aandoeningen te verhelpen.

Net zoals alle menselijke organen en weefsels zijn de chakra’s en de  yinorganen via de microsystemen zoals de oorschelp en de voet reflectorisch terug te vinden op heel precies bepaalde plaatsen. Kennis daarvan is bijgevolg onontbeerlijk voor hulpverleners en therapeuten. 

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

  • Facebook Social Icon
    Enkel op afspraak
    T.+31 6 53 57 43 48
    email: iveg@iveg.eu

    Copyright IVEG comm.v.