Chinese Voetreflexologie

Met deze therapie wordt de totale mens behandeld via reflexzonetechnieken aan de voet.

Wat maakt deze therapie zo speciaal in vergelijking met andere therapieën? Twee specifieke kenmerken vormen de basis waarop deze therapie is gestoeld:

 • De holistische benadering van de patiënt, waarbij deze wordt gezien als één geheel. Naast de inwerking op het bewegingsapparaat het neuro-vegetatieve- en het orgaansysteem, wordt verder gezocht naar verbanden tussen schijnbaar los van elkaar staande klachten. Tevens worden de TCM (traditionele Chinese geneeskunde) principes toegepast en worden de diagnostische redeneringen van de Energetische geneeskunde gehanteerd bij het zoeken naar te behandelen zones aan de voet.

 • De causale denkwijze, waarmee gestreefd wordt niet alleen puur symptomatisch te werk-en, maar bij elke klacht stapsgewijs in het oorzakelijke schema af te dalen. Hierbij worden eveneens de energetische principes gerespecteerd. Pas als men de oorsprong van een klacht heeft gevonden, kan een afdoende behandeling worden gegeven.

 

De ervaring heeft geleerd dat het consequent doorvoeren van bovenstaande aspecten in de therapie leidt tot soms ongekende behandelresultaten, zelfs bij als niet behandelbaar beschouwde klachten of aandoeningen waarbij men slechts tot op bepaald niveau iets kon helpen.

 

De huidige voetreflextherapie is gebaseerd op een eeuwenoude zonetherapie-behandeling met dezelfde geschiedkundige achtergrond als de Acupunctuur. Deze laatste heeft zich als sterke telg van de familie fors ontwikkeld en is dan ook veel populairder geworden dan de voetreflextherapie. De basis is echter dezelfde. Net zoals in de TCM gaan we er van uit dat het fysiek gezondheids-probleem bij de patiënt bijna altijd het gevolg is van een energetisch probleem (geparkeerde emoties welke een stagnatie van energie veroorzaken).

 

De kennis van de voetreflextherapie is al die honderden (lees: duizenden) jaren grotendeels mondeling (en manueel) overgeleverd, en is pas in de twintigste eeuw wetenschappelijk benaderd. In het begin van de eeuw ontdekt immers een Amerikaans arts William Fitzgerald de fantastische mogelijkheden van de 'ZONETHERAPY'. Na lang onderzoek weet hij deze Indiaanse volksgeneeskunde in een wetenschappelijk kleedje te steken, en publiceert hij al zijn resultaten.

 

Zo'n 40 jaar geleden maakte Hanne Marquardt kennis met deze therapie in Amerika. Zij bracht de therapie naar Duitsland, en haar grote verdienste is geweest: het ordenen en het in kaart brengen van de zones op de voet.

 

De uitgebreidheid en de plaats van de zones is verrassend. De verdeling van de zones over de voet vertoont opmerkelijke overeenkomst met de spreiding over het lichaam en kunnen precies overgebracht worden met een schaal van 1/16.

 

Alle organische storingen, blessures, pijnpunten, en zelfs latent aanwezige storingen en vatbaarheden (allemaal het gevolg van energetische disbalans) zijn in de betreffende zones op de voet terug te vinden (diagnostisch aspect) én wat nog belangrijker is, te behandelen

 

Praktisch: een storing in een reflexzone aan de voet is van twee kanten te objectiveren:

 • De therapeut voelt verandering in het weefsel van de zone

 • De patiënt ervaart pijn bij het betasten. Dit kan van dof-zeurende tot fel stekende pijn zijn.

 

De behandeling bestaat uit het uitvoeren van lichte druk op de 'belaste' zones. De beïnvloeding van het lichaam via deze zones berust op neurologische wetmatigheden. Er wordt nl. een reflexketen in gang gezet; een reflexactiviteit waarbij actie op het ene punt reactie elders in het lichaam oproept. De reflexactiviteit is empirisch vastgesteld en keer op keer reproduceerbaar. Met name dit laatste rekent af met het idee, als zou het hier om toevalstreffers gaan.

 

Als tijdens de behandeling de pijn in de zone op de voet afneemt, neemt de pijn in het overeenkomstig gebied op het lichaam ook af. De reactie van het lichaam is door zowel therapeut als patiënt vast te stellen. 

 

Een behandelzitting bestaat vnl. uit:

 • Een uitgebreide anamnese, waarin naast de specifieke klachten, kennis wordt genomen van alle andere klachten, die eventueel een invloed kunnen hebben op het onderhouden van de klacht waarvoor de patiënt in behandeling komt.

 • Nauwkeurige observatie van de patiënt en eventueel een

 • Bewegingsonderzoek geven dikwijls nog verduidelijking van het ziekteproces. Ook in de anamnese wordt rekening gehouden met de Oosterse principes van de TCM.

 • Palpaties, welke worden uitgevoerd eventueel over het lichaam, maar zeker aan de voeten waar de belaste zones worden opgespoord en behandeld.

 

Niet zelden kan het resultaat van de behandeling direct aan het lichaam worden gecontroleerd. Duidelijke typische reacties tijdens de behandeling, of tussen twee zittingen, betekenen voor de kundige therapeut die ze interpreteert een waardemeter voor de efficiëntie van zijn therapie.

 

Over het algemeen ligt de frequentie van behandeling lager dan bij andere therapievormen.Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat het indicatiegebied voor behandeling via de voetreflextherapie bijzonder groot is, en toepasbaar bij zowel klachten van het bewegingsapparaat, organische klachten als psychosomatische klachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

 • Facebook Social Icon
  Enkel op afspraak
  T.+31 6 53 57 43 48
  email: iveg@iveg.eu

  Copyright IVEG comm.v.