Auriculotherapie

Uitvoerders binnen IVEG:

 • Bestuurder IVEG: Sofie Denayer

 • Medewerker IVEG: 

 

 

 

Auriculotherapie is de Westerse vorm van oor- reflex- acupunctuur. In vergelijking met de Chinese Ooracupunctuur zijn de oorkaarten meer gedetailleerd, de detectie van oorpunten meer verfijnd en de therapeutische toepassing meer uitgebreid. Behalve de symptomen wordt er in de Auriculotherapie tevens nagedacht over achterliggende oorzaken en wordt gezocht naar zogenaamde “terreinstoornissen”.

 

De Ooracupunctuur is nog steeds slecht gekend bij het grote publiek en bij de medici. Dr. Raphaël Nogier, zoon van de grondlegger van deze Westerse methode Dr. Paul Nogier, definieert het oor als een toegangspoort tot de superieure centra van het zenuwstelsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als medicus dient men niet één of andere middeleeuwse filosofie te gaan studeren om Ooracupunctuur te kunnen uitoefenen. Ze is perfect gelinkt aan de moderne geneeskunde.

 

Westerse Ooracupunctuur wordt actueel onderverdeeld in Auriculotherapie en Auriculomédecine. Auriculotherapie maakt deel uit van de “microsysteem”-familie en is dus een vorm van “micro-acupunctuur”.

De microsystemen hebben een ‘neurale convergentie’- werking door het prikkelen van welbepaalde neuronen of neurale eenheden. Deze prikkels zijn mogelijks afkomstig van het skelet, de spieren, de huid, de bloedvaten, de ingewanden etc.  Het convergeren van deze neurale prikkels gaat via het ruggemerg, de thalamus en de hersenschors het centraal zenuwstelsel gaan beïnvloeden.  

Andere leden van de “microsysteem”-familie zijn:

 

 • de nasopunctuur

 • podopunctuur 

 • fasciatherapie of –punctuur

 • iriscopie

 • craniopunctuur (schedelacupunctuur)

 • voetreflexologie, handreflexologie

 • tongdiagnose in de acupunctuur

 • ECIWO 

 

Hier dient meteen opgemerkt dat het behandelen van zones of punten op het lichaam, de ledematen, of op de oorschelp, door middel van naalden, cauterisaties, laser, elektromagnetische prikkels, officieel wordt beschouwd als acupunctuur.

De uitoefening van Auriculotherapie houdt dus niet noodzakelijk in dat men oorpunten met naalden dient te  gaan prikken. Er zijn zoals opgenoemd meerdere therapeutische behandelwijzen.

 

Auriculotherapie is dus een volwaardig lid van de ‘micro-acupunctuur’-familie, maar onder deze microsystemen is deze wel de meest ontwikkelde tak en het best wetenschappelijk gedocumenteerd.

 

In Frankrijk geboren is ze vandaag uitgegroeid tot een internationaal erkende en wereldwijd vermaarde en gerespecteerde vorm van geneeskunde.

De basis Auriculotherapie wordt in Frankrijk sinds 5 jaar gedoceerd aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Parijs (Bobigny).

 

Sinds 1966 worden Auriculotherapie en Auriculomédecine gedoceerd aan de privaatinstelling van de GLEM (Groupe Lyonnais d’ études médicales), het instituut gesticht door Dr. Paul Nogier, en de bakermat van deze geneeskundige specialiteit. Het universitaire karakter is echter tot op vandaag nog niet wereldwijd aanvaard.

 

Dankzij enerzijds het onderzoekingswerk in de neurologie en histologie in Frankrijk, alsook de klinisch efficiënte resultaten is Auriculotherapie evenwel internationaal erkend als een wetenschappelijke geneeskundige tak. 

 

 

 

Korte historiek van de Auriculotherapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterranen en Arabische bedoeïenen kennen sinds langs het belang en het nut van een welbepaald oorpunt op de anthelix:  cauterisatie (verbranding) van dit punt brengt verlichting (en soms genezing) van ischialgie. Eveneens kenden deze bevolkingsgroepen een techniek om het gezichtsvermogen curatief en preventief te gaan beïnvloeden: 

                                    door het plaatsen van een ‘oorring’ in het “oogpunt” op de oorschelp nl. in het centrum van de lobulus of oorlel. Heel waarschijnlijk zijn deze traditionele praktijken daar terechtgekomen vanuit het oude China via zeevaarders en kameeldrijvers van de “zijderoute” die als reizigersen handelaars in die contreien vertoefden.

 

De Franse arts Dr. Paul Nogier, geschoold in de klassieke Acupunctuur, de Homeopathie en in de vertebrale manipulaties, onderzocht zijn patiënten heel nauwkeurig. In 1951 ontdektehij bij verschillende patiënten een verschroeiïngslitteken in de oorschelp, telkens op de zelfde welbepaalde precieze plaats. Bij navraag bleek het iedere keer weer te gaan om een behandeling van ischialgieën uitgevoerd door een volksgenezer in de buurt van Lyon. Paul Nogier leidde daaruit af dat, gezien het type pijn, dit precieze gebied in het oor wel eens een verbinding zou kunnen hebben met de 5-e lendenwervel. Vertrekkend van dit principe is hij dan op een heel empirische manier de relaties tussen de verschillende oorzones en alle organen, lichaams-   gebieden en lichaamsfuncties gaan onderzoeken. De resultaten daarvan zijn voor het eerst gepubliceerd in 1956, en zijn vertaald in het Duits, het Japans en daarna in het Chinees. In die tijd was Mao Tse Tong op zoek naar een Acupunctuur los van haar filosofische concepten, en daar kwam de nieuw geboren Auriculotherapie met een fantastisch gevoel voor timing………  Honderden “dokters op blote voeten” behaalden formidabele resultaten, niettegenstaande hun slechts elementaire vorming. 

 

Daar bovenop kwam dat sommige Chinese ziekenhuizen de wereld verbluften door de Auriculotherapie en de Acupunctuur te gebruiken in de anaesthesie bij chirurgische ingrepen.Het is zo dat in de zeventiger jaren het Oosten, en vooral Frankrijk, een nieuwe efficiënte en exotische therapievorm ontdekte: de ‘Auriculotherapie’. In die tijd werden duizenden Franse artsen opgeleid. Slechts weinigen hebben volhard en de vervolmakings-stages bereikt. In Duitsland daarentegen is de meerderheid der gevormde artsen de praktijk gaan verderzetten, wat geleid heeft tot een nog sterkere evolutie van de reeds populaire ‘alternatieve geneeskunde’ in Duitsland. 

 

In 1987 (in Seoul ) is er een erkenning gekomen van de Auriculo-therapie door het “W.H.O.” (“World Health Organisation”). Onder de 40 leden van de werkgroep m.b.t. de nomenclatuur van de Ooracupunctuur, samengeroepen door de W.H.O. te Lyon in november 1990, waren vertegenwoordigers uit China, Japan, Korea en Dr. Nguyen Van Nghi.  Zij applaudisseerden unaniem bij de erkenning van Paul Nogier als ontdekker en grondlegger van de Auriculotherapie door  Prof. Hiroshi Nakajima (directeur generaal van het W.H.O.), alsook bij het erkennen van de GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales) als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van deze verbluffende geneeskundige techniek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURICULOTHERAPIE

Moxa instraling op het oor

Onderzoek van de oorschelp

Oorkorreltjes

Oornaaldjes

Massagestaafje voor de oorschelp

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

 • Facebook Social Icon
  Enkel op afspraak
  T.+31 6 53 57 43 48
  email: iveg@iveg.eu

  Copyright IVEG comm.v.