AURICULOMEDECINE

Auriculomédecine

 

 

Wat is het?

 

Bij de Auriculo Geneeskunde wordt het oor zowel diagnostisch als therapeutisch gebruikt. De bakermat van de Auriculomédecine is de ontdekking -  door Dr. Paul Nogier (zie foto) - van de VAS (1966). De VAS (Vasculair Autonoom Signaal) is een vasculaire reactie, die op elke grotere arterie is te voelen. Palpatie gebeurt met de vingers of de duim, dus zonder apparatuur. Uit praktische overwegingen neemt men meestal de arteria radialis (de slagader bij de pols waar normaal iedere dokter de pols voelt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VAS

 

De VAS is een reactie via het autonome zenuwstelsel en kenmerkt zich onder andere door herhaalbaarheid, grote snelheid en reacties op zeer lichte prikkels. Via de VAS kan men allerlei processen van het lichaam en de psyche bestuderen.

 

Om de Auriculo te verklaren hanteert men tegenwoordig vaak een computermodel (zie Terry Olesen – Chinese and Western symptoms of ear acupuncture). De software - lichaam en geest, ziekte en genezingsprocessen - kan men manipuleren via de oorschelp, dat als een soort interactief beeldscherm fungeert. De oorschelp zelf is dan een projectie van processen in het centrale zenuwstelsel.

 

De VAS is allang niet meer een exclusief speeltje van de Auriculo, maar wordt nu gebruikt in tal van andere therapievormen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij opereren vanuit niet-fysieke uitgangspunten. Voorbeelden daarvan zijn het toepassen van energetische gezondheidsmiddelen, de fytotherapie, de acupunctuur, energetische geneeskunst en zelfstherapieën die zich bezighouden met chakra's of de aura.

 

Een onderzoek via de VAS komt simpel uitgelegd neer op het ‘ondervragen’ van het organisme, en het ‘krijgen van antwoorden’.      

Het organisme is heel communicatief! 

De kunst (“Energetische Geneeskunst”) bestaat er in de vragen uiterst  goed en begrijpelijk te "formuleren" en de antwoorden juist te decoderen en te interpreteren. Concreet worden de vragen gesteld door het ‘prikkelen’ van het organisme, de antwoorden worden gegeven door middel van het polssignaal, de VAS, of de pathologische afwezigheid daarvan.

 

De VAS is actueel de meest directe, zuivere en exacte manier om met het menselijk organisme te communiceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdekking van de Auriculomédecine 

 

Dr. Paul Nogier, onverbiddelijke observator en revolutionair arts die hij was, ging steeds ongeremd tewerk in zijn wetenschappelijk en empirisch onderzoek. Vertrouwd met het nemen van de Chinese pols, nam hij in 1966 heel subtiele, maar duidelijke veranderingen waar in de arteria radialis onmiddellijk na aanraking van een geblokkeerde wervel of aanraken of ‘belichten’ van de oorschelp. Het constante karakter van deze reactie deed hem dit fenomeen “réflexe auriculo-cardiaque” noemen (RAC), niettegenstaande het noch om een reflex noch om een specifiek en exclusief auriculair verschijnsel ging. Dit RAC heeft totaal geen uitstaans met de Chinese pols. Later, toen hij dit RAC-verschijnsel beter begreep, is hij gaan inzien dat het eigenlijk gaat om een adaptatiereactie op een microprikkel, een “autonome circulatoire reactie” of “Réponse Autonome Circulatoire” = RAC. 

 

Internationaal werd de naam “VAS” ingevoerd (“Vascular Autonomic Signal”). Inderdaad, het aanraken of het ‘belichten’ van de huid creëert een alarmfase, onmiddellijk gevolgd door een ‘antwoord-reactie’ van het organisme gedurende enkele seconden. Dit verschijnsel doet zich voor telkens men de huid prikkelt. Men is dan ook  de benaming Auriculomédecine gaan gebruiken voor  “het zoeken naar een RAC – verschijnsel tijdens een medisch onderzoek”. De RAC maakt het immers mogelijk heel snel pathologische punten of -zones te vinden welke in relatie staan tot één of andere ziektemanifestatie.

 

Sinds 1966 worden Auriculotherapie en Auriculomédecine gedoceerd aan de privaatinstellingvan de GLEM (Groupe Lyonnais d’ études médicales), het instituut gesticht door Dr. Paul Nogier, en de bakermat van deze geneeskundige specialiteit.

Het doceren van Ooracupunctuur is zich wereldwijd gaan verspreiden. Ook in Nederland en België worden zowel de Auriculomédecine als de Auriculotherapie aan verschillende instituten gedoceerd. Enkele voorbeelden zijn: NAAV (NL) voor artsen Sanopharm (NL) voor artsen en therapeuten OTCG (B) voor medici acupuncturisten (artsen/ tandartsen/ kinesitherapeuten/ vroedvrouwen/ verpleegkundigen).

 

Microstressoren in de Auriculomédecine

In de Auriculomedecine worden tal van prikkels gebruikt. Via deze stimuli worden prikkels aan het zenuwstelsel / energiecentra toegediend, teneinde een reactie uit te lokken in het organisme..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microprikkels

Druktasters

Polartrons

Onderzoekhamertjes

Oornaaldjes (ASP)

Lichtprikkels

Onderzoekfilters

Elektrische prikkels

Instituut voor Energetische Geneeskunst

IVEG

    Heilige Geeststraat, 1A

9940 Ertvelde

  • Facebook Social Icon
    Enkel op afspraak
    T.+31 6 53 57 43 48
    email: iveg@iveg.eu

    Copyright IVEG comm.v.